Startside

Dokumenter
Nyheder Dokumenter Billeder

 

Foreningens dokumenter:

Regler for området.

Deklaration for Hjertegræsset 1964
Deklaration for Kvikgræsset 1967
Deklaration for sti forbindelse til Lillestrand 1993
Kendelse om afvanding 1976
Kendelse om kystsikring 1982
 

 


Bestyrelsen 2021

Dagsorden - Generalforsamling 2021 (afholdt 7. august 2021)

Formandens beretning for 2019-20.

Referat fra Generalforsamling 2021

Revideret regnskab for 2020.

Bestyrelsen 2021


Bestyrelsen 2019-20

Bemærk, at der ikke blev afholdt generalforsamling i 2020 pga Corona-situationen

Formandens beretning for 2018
Revideret regnskab for 2018
Revideret regnskab for 2019


Bestyrelsen 2018

Generalforsamling 2018
Referat fra generalforsamlingen 2018
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling
Lørdag den 5. maj 2018 kl. 10, i Cafe'en på 1. sal hos Min Købmand Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge
Dagsorden iht. vedtægterne.
Årsberetning for 2017
Regnskab for 2017


Bestyrelsen 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017
Bestyrelsen 2017 efter konstituering

Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling
Lørdag den 22. april 2017 kl. 10, i Cafe'en på 1. sal hos Min Købmand Mesinge Bygade 54, 5370 Mesinge
Dagsorden iht. vedtægterne.
Årsberetning for 2016.
Revideret regnskab for 2016.


Bestyrelsen 2016

Indkaldelse til generalforsamling 16. april 2016
Årsberetning for 2015
Revideret regnskab for 2015
Referat generalforsamling 2016
Klintekrogens bestyrelse 2016


Bestyrelsen 2015

Generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling 2015 - Generalforsamling afholdes lørdag den 18. april 2015 i Cafe Kirkeladen, Mesinge Bygade 57. 5370 Mesinge.
Årsberetning 2015
Referat generalforsamling 2015
Revideret regnskab 2014
Eftersyn bølgebrydere og skræntbeskyttelse - september 2014

Tangdagen bliver traditionen tro holdt den første lørdag i juni. I år er det LØRDAG den 6. juni kl. 11.00.

I år har vi som beskrevet (i årsberetningen) endnu et ekstraordinært oprydningsarbejde og vi får brug for både bil, trailer og håndkraft. Har nogle af jer mulighed for at bidrage med en trailer og eller en bil, så kontakt bestyrelsen.


Bestyrelsen 2014

Referat fra generalforsamling 2014
Bestyrelsen 2014
Indkaldelse til generalforsamling 2014 - Generalforsamling afholdes lørdag den 17. maj 2014 i Kirkeladen, Mesinge.
Årsberetning 2014
Revideret regnskab for 2013

Husk Tangdagen lørdag den 7. juni 2014 kl. 11.00. - I år er oprydningsarbejdet som beskrevet større end normal og vi får brug for både bil, trailer og håndkraft. Har nogle af jer mulighed for at bidrage med en trailer og eller en bil, så kontakt bestyrelsen. Læs mere i formandens beretning.

Vi mødes på stranden, hvor vi i fællesskab får ryddet op.
Efterfølgende er foreningen vært ved grillpølser, øl, vin og vand.
Så mød op med godt humør til en hyggelig dag på stranden.

Mødereferat fra Landliggersammenslutningens møde med Kerteminde Kommune vedr. renovation


Bestyrelsen 2012/2013.

Referat generalforsamling 2013
Revideret regnskab for 2012
Indkaldelse til generalforsamling - Søndag den 21. april 2013 kl. 10 i Cafe Kirkeladen, Mesinge Bygade 57, 5370 Mesinge
Årsberetning (bilag til generalforsamlingen)
Regnskab for 2012


Bestyrelsen 2011/2012.

Referat fra generalforsamling 5. maj 2012
Revideret regnskab for 2011 - godkendt på generalforsamlingen 5. maj 2012
Indkaldelse til generalforsamling 2012 - Lørdag den 5. maj 2012 kl. 10.00 på Tornøes Hotel, Kerteminde
Beretning for 2011 - Formandens beretning for 2011 med lidt historisk baggrund omkring foreningen.


Bestyrelsen 2010/2011.

Referat fra generalforsamlingen maj 2011
Godkendt regnskab 2010
Konstituering af bestyrelsen 19.06.2011
Referat fra delegeretmødet 2010 i Landliggersammenslutningen i Kerteminde Kommune

Indkaldelse til generalforsamling 14. maj 2011
Formanden beretning for 2010 (bilag til generalforsamling 2011)

Ejerne af Klintgaard har bedt bestyrelsen om at viderebringe en opfordring til, at ting som er efterladt ved Lillestrand skal fjernes:

” Vi tror, at alle på Langø er enige om, at Langø er et af de smukkeste steder i Danmark og med en helt enestående natur. Derfor er det så meget mere beskæmmende at se, hvordan Lillestranden bliver brugt som oplagsplads for både, trailere, vandcykler, kasser og gammelt skrammel, som ofte ikke har været benyttet i flere år. Nogle af bådene er oven i købet spændt fast til vores træer. Lillestranden er udlagt som særligt beskyttet naturområde og fuglehabitatsområdet og vi har som ejere et ønske om at bevare naturen på Langø. I følge lovgivningen er det kun tilladt at have både liggende på stranden i en kort periode, og man kan ikke vinde hævd på "ulovligheder". Som ejere skal vi kraftigt henstille til alle, at diverse genstande fjernes senest i uge 42, så vi igen kan glæde os over den smukke Lillestrand.
 "Klintgaard" Langøvej 521, 5390 Martofte”


Bestyrelsen 2009/2010.

Referat fra generalforsamling 2010
Vejsyn 2009 - brev fra Kerteminde kommune
Regnskab for 2009
Formandens skriftlige beretning for 2009
Brev fra landliggersammenslutningen vedr. affaldsstativer
Referat fra delegeretmøde i Landliggersammenslutningen
Indkaldelse til generalforsamling 24. april 2010
Nyhedsbrev 2 - oktober 2009 - Landliggersammenslutningens bestyrelse
B
rev til Kerteminde Kommune angående bioaffaldsordningen
Formandens beretning (generalforsamling 2009)
Referat fra generalforsamling 2009
Regnskab for 2008 (Januar 2009)
Nyhedsbrev fra Landliggersammenslutningens bestyrelse


Bestyrelsen 2008/2009.

Foreningens vedtægter.
Regnskab for foreningen (april 2008)
Referat fra generalforsamlinger 2008.


 INFO omkring bredbånd fra Dansk Bredbaand/NEF Fonden
Fritidsflex
Fritidsflex med alarm
Dækningsområde

Udklip fra brev fra Dansk Bredbaand/NEF Fonden:
http://www.nef.dk/WebTjenester/bredbaand.asp kan man tjekke om ens adresse er indenfor dækningsområde, eller vi (NEF) kan sende dig et kort over området, jeres forening dækker Hvad angår de områder vi ikke har gravet i, kan vi tilbyde, at når der per Grundejerforening er mindst 80 % der vælger mindst 1 aktivt produkt (Internet, Telefoni eller TV). Samt at den enkelte Grundejerforening grænser op til vort nuværende dækningsområde eller til et område vi er i gang med at grave i, så starter vi også gravemaskinen her.


 

Send e-mail til webmaster@klintekrogen.dk med spørgsmål eller kommentarer om dette Websted.
Senest opdateret: 18. marts 2009